صندلی مدیریتی

صندلی اداری استاندارد چه ویژگی هایی دارد؟

صندلی اداری باید با توجه به شغل مورد نظر ویژگی‌های خاصی را دارا باشد. به عنوان مثال فردی که با کامپیوتر کار می‌کند و اوغاتی که به پشتی صندلی تکیه می‌دهد باید از صندلی‌های اداری استفاده کند که پشتی آنها قابلیت ارتجاع Read More