میز کارمندی دنا

توضیحات

میز کارمندی

میز کارمندی برای  تمامی ارگان های خصوصی و دولتی به عنوان یکی از وسایل و تجهیزات ضروری محسوب می شود. میزهای کارمندی موجب مجزا شدن فضای شرکت می شود .در واقع هر یک از پرسنل شرکت با داشتن یک میز، فضای مستقلی را در اختیار می گیرد

کاربرد میز کارمندی

این میز برای قسمت کارکنان و پرسنل کاربرد دارد.  سایز و اندازه میزهای کارمندی نسبت به میز مدیریتی ، کمتر است اما در عین حال بیشترین استفاده را در شرکت دارند.بنابراین ساخت و طراحی  این میزها به دلیل اینکه  در معرض دید  ارباب رجوع هایی است که وارد شرکت می شوند و به کارمندان مراجعه می کنند ، است بسیار مهم می باشد.

ساخت و طراحی میز کارمندی

شرکت سینا آرا در طراحی میزهای

کارمندی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و فضاسازی‌ مبتنی بر سلامت و بهداشت، ایمنی و رعایت دقیق اصول مهندسی و ارگونومی را مد نظر قرار می دهند و در نهایت موجب افزایش بازدهی و جلب رضایت کارمندان خواهند شد.

اطلاعات بیشتر

سایز

میز 78×160